รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHATUCHAK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2279 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 562 0226, 02 579 0550, 02 579 2720, 02 579 7443
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10900 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 แขวง ได้แก่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,และแขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร