รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHANTHABURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
6 ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 327 239
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22000 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี