รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์จิตรลดา รหัสไปรษณีย์ 10303
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์จิตรลดา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHITRALADA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
ภายในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 281 6271
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์จิตรลดา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์จิตรลดา
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10303 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในพระราชวังดุสิต
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์จิตรลดา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 1 แขวง ได้แก่แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร,