รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน รหัสไปรษณีย์ 18270
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA LAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
9 หมู่ 7 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
036 281 490
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
18270 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา หมู่ 1-5,หมู่ 7-10
18270 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดสระบุรี,และตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี