รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA RUEA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
439/4 ถนนเทศบาล 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 341 063
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13130 จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา หมู่ 6
13130 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา