รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA MAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
421 ถนนศรีนวดิตถ์ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 431 064
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22120 เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 พลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 ยายร้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 สีพยา ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,และตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี