รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAKHON LUANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
78 หมู่ 3 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 359 478
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13260 คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา