รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANGKOK NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1110/1 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 418 4575, 02 418 4529
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 16.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10700 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 แขวง ได้แก่แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร,แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร,แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร,แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร,แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร,แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร,แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร,แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร,และแขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร