รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์ 10150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG KHUN THAIN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
123/165 หมู่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 415 2674, 02 415 3591, 02 416 5173, 02 416 8570
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 08.00 - 16.00
อาทิตย์ 08.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10150 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150 บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 แขวง ได้แก่แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร,แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร,แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร,แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร,แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร,แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร,และแขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร