รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางซื่อ รหัสไปรษณีย์ 10800
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางซื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG SUE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1298 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 585 2687 ต่อ 11, 02 587 4729, 02 911 4909
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางซื่อ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10800 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางซื่อ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 1 แขวง ได้แก่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร,