รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางนา รหัสไปรษณีย์ 10260
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางนา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG NA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
334 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 383 8803, 02 393 0778, 02 393 6908, 02 398 7841
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางนา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 17.00
อังคาร 08.00 - 17.00
พุธ 08.00 - 17.00
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00
ศุกร์ 08.00 - 17.00
เสาร์ 08.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บางนา
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10260 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
10260 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางนา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 แขวง ได้แก่แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร,และแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร