รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG BAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
78 หมู่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 307 786
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางบาล
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บางบาล
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13250 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 16 ตำบล ได้แก่ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา