รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG PA-IN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
182 หมู่ 6 ถนนปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 261 063
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13160 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 16 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา