รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก รหัสไปรษณีย์ 10500
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG RAK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
4 อาคารไปรษณีย์บางรัก ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 236 9848,02 236 9849
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางรัก
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 08.00 - 16.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บางรัก
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10500 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ศาลแขวงปทุมวัน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 แขวง ได้แก่แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร,แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร,แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร,แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร,แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร,และแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร