รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN PHRAEK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
90 หมู่ 2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 386 107
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13240 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี,ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี,ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี,ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดลพบุรี,และตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี