รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN PHAEO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
198/2 หมู่ 1 (อาคารเดิม) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 481 012
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN PHAEO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
175/22 หมู่ 1 (อาคารชั่วคราว) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 481 012
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74120 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1-3, 5-9 และ หมู่ 4 (บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป)
74120 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1(บ้านเลขที่ 27 ขึ้นไป) และ หมู่ 2-10
74120 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,และตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร