รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PAK NAM KRASAE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
98 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 661 250
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
21170 คลองปูน แกลง ระยอง
21170 ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 พังราด แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,และตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง