รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHAK HAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
217 หมู่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 391 579
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13120 กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 โคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา