รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
123 ถนนอู่ทอง (จ) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 311 173
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13000 กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา หมู่ 2
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 22 ตำบล ได้แก่ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา