รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์ 10160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHASI CHAROEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
842 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 444 4313
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 07.30 - 20.00
อังคาร 07.30 - 20.00
พุธ 07.30 - 20.00
พฤหัสบดี 07.30 - 20.00
ศุกร์ 07.30 - 20.00
เสาร์ 08.00 - 16.00
อาทิตย์ 08.00 - 13.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 13.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10160 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร
10160 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร
10160 บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร
10160 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร
10160 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
10160 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 13 แขวง ได้แก่แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร,แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร,แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร,แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร,แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร,แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร,แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร,แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร,แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร,แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร,แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร,แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร,และแขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร