รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RONG MUANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
9 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 214 2764, 02 214 0338, 02 216 8817
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 16.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10330 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งแขวง ยกเว้นอาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท,ศาลแขวงปทุมวัน,อาคารลุมพินีทาวเวอร์,อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 แขวง ได้แก่แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,และแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร