รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RATCHADAMNOEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
81 ซอยดำเนินกลางเหนือ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 282 1181 ต่อ 35, 02 282 5791 ต่อ 49
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10200 ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 แขวง ได้แก่แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,และแขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร