รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา รหัสไปรษณีย์ 10220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RAM INTHRA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 521 0463, 02 521 3044
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10220 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร หมู่ 1-7
10220 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
10220 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
10220 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
10220 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 แขวง ได้แก่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร,แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร,แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร,แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร,และแขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร