รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAT CHADO POST POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
54 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 391 579
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13280 จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา