รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WANG NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
40 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 271 022
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13170 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13170 ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180)
13170 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา