รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG SAI SUPPORT CENTER POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
94/3 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 283 308
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13290 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา