รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SOI DAO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
579 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 381 437
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22180 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 สะตอน สอยดาว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี,ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี,ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี,ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี,และตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี