รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMKO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
117 หมู่ 6 ถนนสามโก้-ศรีประจันต์ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 697 123
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สามโก้
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์สามโก้
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
14160 โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง
14160 มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
14160 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 อบทม สามโก้ อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง,และตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง