รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMRE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
333 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 438 6885, 02 438 9680
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 08.00 - 16.00
อาทิตย์ 08.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10600 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
10600 วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 13 แขวง ได้แก่แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร,แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร,แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร,แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร,แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร,และแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร