รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG CHOK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
36 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 543 1356
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 20.00
อังคาร 08.30 - 20.00
พุธ 08.30 - 20.00
พฤหัสบดี 08.30 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10530 กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 แขวง ได้แก่แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร,แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร,แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร,แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร,แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร,แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร,แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร,และแขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร