รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAKSI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
88 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 573 0035, 02 573 7142, 02 574 0233
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10210 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 แขวง ได้แก่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร,แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร,แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร,แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร,และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร