รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAK HA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
391 หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 241 345
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
70210 บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70210 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70210 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 4 บ้านเลขที่ 1-36/1-7
70210 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1(บ้านเลขที่ 1-26)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร,และตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร