รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
ANG THONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
59 ถนนเทศบาล 10 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 616 128
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
14000 คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 บ้านรี เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 14 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง,และตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง