รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย รหัสไปรษณีย์ 74130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
OM NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
105 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 420 2399
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74130 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 1 ตำบล ได้แก่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,