รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เสนา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SENA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1/28 ถนนศรีเสนา (ข) ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 201 574
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เสนา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์เสนา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13110 เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เสนา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 17 ตำบล ได้แก่ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา