รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แกลง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KLAENG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
84 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 671 176
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แกลง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์แกลง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
21110 กระแสบน แกลง ระยอง
21110 ชากโดน แกลง ระยอง
21110 ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 บ้านนา แกลง ระยอง
21110 วังหว้า แกลง ระยอง
21110 สองสลึง แกลง ระยอง
21110 ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง
21110 ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
21110 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง
21110 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์แกลง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 13 ตำบล ได้แก่ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง,ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง,ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง,และตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง