รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAWAENG HA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
343 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 695 226
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
14150 จำลอง แสวงหา อ่างทอง
14150 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง,ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง,ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง,ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง,ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง,และตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง