รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAEM SING POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
38/1 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 399 9062
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22130 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,และตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี