รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PONG NAM RON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 387 022
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22140 คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,และตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี