รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHO THONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
91 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 691 151
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
14120 คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 บ่อแร่ โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 สามง่าม โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 15 ตำบล ได้แก่ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง,และตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง