รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
22110 ทั้งตำบลขลุง ขลุง ขลุง จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง(22110) โดยมีไปรษณีย์ขลุง รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี