รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14140 01 มะขาม จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
14140 02 สวนมะม่วง จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
14140 03 บางน้ำวน จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
14140 04 วัดไทรย์ จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
14140 05 วัดไทรย์ จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
14140 06 บางน้ำวน จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
14140 07 บางศาลา จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชโย(14140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านมะขาม หมู่ 1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
2.บ้านสวนมะม่วง หมู่ 2 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
3.บ้านบางน้ำวน หมู่ 3 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
4.บ้านวัดไทรย์ หมู่ 4 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
5.บ้านวัดไทรย์ หมู่ 5 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
6.บ้านบางน้ำวน หมู่ 6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
7.บ้านบางศาลา หมู่ 7 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140