รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22110 01 ซึ้งบน ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 02 นาช๊อก ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 03 ซึ้งบน ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 04 ซึ้งบน ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 05 กงษีไร่ ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 06 กงษีไร่ ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 07 อิมั้ง ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 08 อิมั้ง ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 09 อิมั้ง ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 10 ช้างข้าม ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 11 หนองห้าง ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง(22110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านซึ้งบน หมู่ 1 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
2.บ้านนาช๊อก หมู่ 2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
3.บ้านซึ้งบน หมู่ 3 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
4.บ้านซึ้งบน หมู่ 4 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
5.บ้านกงษีไร่ หมู่ 5 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
6.บ้านกงษีไร่ หมู่ 6 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
7.บ้านอิมั้ง หมู่ 7 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
8.บ้านอิมั้ง หมู่ 8 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
9.บ้านอิมั้ง หมู่ 9 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
10.บ้านช้างข้าม หมู่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
11.บ้านหนองห้าง หมู่ 11 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110