รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
22000 ทั้งตำบลตลาด ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี(22000) โดยมีไปรษณีย์จันทบุรี รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี