รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
22120 ทั้งตำบลท่าใหม่ ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่(22120) โดยมีไปรษณีย์ท่าใหม่ รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี