รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14160 01 หนองถ้ำ มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 02 หัวทุ่ง มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 03 ทองคลึม มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 04 หนองผักเขียว มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 05 หนองไก่ร้าน มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 06 บ่อกลางเมือง มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 07 ดอนรัก มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 08 หนองผักเขียว มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้(14160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองถ้ำ หมู่ 1 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
2.บ้านหัวทุ่ง หมู่ 2 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
3.บ้านทองคลึม หมู่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
4.บ้านหนองผักเขียว หมู่ 4 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
5.บ้านหนองไก่ร้าน หมู่ 5 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
6.บ้านบ่อกลางเมือง หมู่ 6 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
7.บ้านดอนรัก หมู่ 7 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
8.บ้านหนองผักเขียว หมู่ 8 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160