รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
74120 01 คลองเจ็ดริ้วเก่า หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 02 หลักสอง หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 03 ปากคลองเขื่อนขันธ์ หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 04 คลองเขื่อนขันธ์ หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 05 กระโจมทอง หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 06 พัฒนา หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 07 รางช้างสี หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว(74120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า หมู่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
2.บ้านหลักสอง หมู่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
3.บ้านปากคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
4.บ้านคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
5.บ้านกระโจมทอง หมู่ 5 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
6.บ้านพัฒนา หมู่ 6 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
7.บ้านรางช้างสี หมู่ 7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120