รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
13110 ทั้งตำบลเสนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา(13110) โดยมีไปรษณีย์เสนา รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา