รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คือ Krathum Rai , Nong Chok , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10530 ทั้งแขวงกระทุ่มราย กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก(10530) โดยมีไปรษณีย์หนองจอกรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร