รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คือ Khum Thong , Lat Krabang , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10520 ทั้งแขวงขุมทอง ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง(10520) โดยมีไปรษณีย์ลาดกระบังรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร